62-300 Września, ul. Słoneczna 14
+48 531 675 730 | +48 665 604 640

UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

OC

OC komunikacyjne jest obowiązkowe. Jeśli posiadasz pojazd i nie masz ważnej polisy OC czeka Cię kara finansowa. Ubezpieczenie to zostało stworzone, aby chronić osoby poszkodowane. Pokrywa odszkodowanie na uszczerbek na zdrowiu i zniszczone mienie. Jeśli jesteś sprawcą nie musisz płacić za szkody które wyrządziłeś, wystarczy że podasz numer swojej polisy OC i napiszesz oświadczenie. Polisa OC nie chroni Twojego auta, jeśli jesteś sprawcą wypadku, w takiej sytuacji skorzystaj z polisy AC.

AC

To dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne które chroni twoje auto od zdarzeń losowych takich jak: kolizje, wypadki, kradzieże, siły natury, wandalizm itp. Polisę taką można zawrzeć w pakiecie z OC lub osobno. Cena polisy uzależniona jest od wartości pojazdu i zakresu umowy.

MINICASCO

Obejmuje mniejszy zakres niż AC, polisa chroni przed kradzieżą, pożarem, zalaniem lub innymi zdarzeniami wymienionymi w polisie. Wiele nagłych zdarzeń które są objęte AC nie są objęte MINICASCO.

NNW komunikacyjne

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie oraz zdrowie kierowcy jak i pasażerów samochodu w sytuacjach związanych z użytkowaniem auta.

ASSISTANCE

Dobrowolne ubezpieczenie dzięki któremu otrzymasz pomoc w wyniku wypadku, awarii lub kradzieży auta. Zakres usług jest uzależniony od wybranego pakietu.

SZYBY

Dobrowolne ubezpieczenie, które zapewnia organizację i pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb. Obejmuje wszystkie szyby w pojeździe (z wyłączeniem dachów i szyberdachów)